Hawu-teltan pystyttäminen keskisalon varaan

Hawu-teltan pystyttäminen ripustamalla

Hawu-teltta voidaan pystyttää täysin ilman keskisalkoa ripustamalla teltta esimerkiksi kahden puun väliin pingotettuun köyteen tai riukuun. Tällöin teltan keskiosakin voidaan hyödyntää majoittujille. Teltalle voidaan rakentaa myös esimerkiksi kotaruoteet ja ripustaa se roikkumaan ruoteisiin. Kylmällä säällä ruoteisiin voidaan kiinnittää lisäeristeeksi vaikkapa ohut aluminoitu kangas.

Puolikkaan Hawun pystyttäminen laavuksi

Hawu-teltan yhtä puolikasta voidaan käyttää itsenäisenä laavuna.

Teltan pystyttäminen tiheikköön

Teltta voidaan pystyttää tiheään metsikköön, jolloin se voidaan piilottaa tehokkaasti.

Teltan käyttäminen ryhmässä

Sijoittamalla yksi tai useampi teltta louteena nuotion ympärille voidaan luoda viihtyisä leiriympäristö. Yöksi teltat voidaan nopeasti sulkea nukkumisen ajaksi.

Teltan käyttöön liittyvät varomääräykset

  • 1. Kuuma kamiina on pidettävä riittävän etäällä teltan kankaista, kuivatettavista varusteista ja teltassa oleskelevista henkilöistä. (suositus min. 50 cm.) Teltan päämateraali on palokyllästettyä, mutta silti tulen käsittelyssä on aina noudatettava varovaisuutta.
  • 2. Purettaessa teltta kamiina on putkineen poistettava ensimmäisenä riittävän kauas teltasta, ettei teltalle pääse syntymään palovaaraa.
  • 3. Teltassa on pidettävä riittävä määrä alkusammutusvettä tai muu sammuttamiseen tarkoitettu väline (sammutin tai sammutuspeite).
  • 4. Teltan liepeitä ei saa ankkuroida maahan siten, ettei niiden alta päästä teltasta ulos. Liepeet toimivat teltan hätäpoistumistienä.
  • 5. Kamiinan piipun suuntaamisessa on huolehdittava siitä, ettei palo- tai nokeentumisvaaraa pääse syntymään millekään teltan lähellä olevalle materiaalille tai rakenteelle.
  • 6. Avattaessa telttaa louteeksi, tulee huolehtia siitä, ettei mitään teltan kangasosista altisteta liian lähelle (< 50cm) kuumaa kamiinaa tai sen putkea.
  • 7. Henkilöiden omasta paloturvallisuudesta on pidettävä huolta vastaavasti kuin muissakin kamiinateltoissa (esim. tulivartiomiehen asettaminen, riittävän etäällä kamiinasta nukkuminen, riittävä tavaroiden kuivatusetäisyys).
  • 8. Telttakankaan tukevasta ja turvallisesta kiinnityksestä täytyy huolehtia. Huolimattoman kiinnityksen johdosta voi syntyä vaaratilanne.
  • 9. Telttakankaan nurkista lähtevät kiinnitysnarut tulee kiinnittää, merkitä ja suunnata niin etteivät ne aiheuta vaaraa teltan ympärillä liikkujille tai teltassa olijoille.

 

Varomääräykset tulostettavassa muodossa tässä. PDF-tiedoston koko 0,04 MB.

Suomalaiset Hawu-teltat vuodesta 1998

Pasi Ylirisku
etunimi@hawuteltta.fi
GSM: 040 5808 233